Dommer udtalelser


Filmtitel: 1)  Tempelgrotten i Khao Luang            

Samlet Point-tal  : 14
                                    
                                    

Samlet placering : 14Det Positive: Mange flotte optagelser af flotte motiver. Der er nogle rigtig flotte perspektiver. Musikken er velvalgt og flot afstemt til reallyden. Det Negative: Der er enkelte rystede og skæve scener, usikker panoreringer og zoom.
Dramaturgien mangler. 
Det Konstruktive: Det konstruktive i denne film er ikke producentens fortjeneste, men det eksotiske steds mange flotte motiver. En ledsagende speak ville pynte på denne film og rette op på den manglende dramaturgi.
evt. bemærkning: Lyden er lidt svag og kunne hæves 15 - 20dB uden at overstyre ved dB0 - men dommerne var enige om, at det ikke skulle påvirke bedømmelsen.
Filmtitel: 2) Den Kreative Have                    

Samlet Point-tal  : 15
                                    
                                        

Samlet placering : 13Det Positive: Billedkontinuitet og mange flotte optagelser, der glider ubemærket ind i hinanden. Musikken er velvalgt og afdæmpet. Den ledsagende speak følger billederne og sætter et personligt præg og skaber stemning.Det Negative: For mange helhedsbilleder af samme motiv set fra flere vinkler. Vi mangler nogle super nær, af de flotte blomster. Dramaturgien springer, og man har svært ved at finde sammenhæng og handling.Det Konstruktive:Det konstruktive er den ledsagende speak og musik.
Speak`n er ubehagelig skramlende p.g.a. overstyring.


evt. bemærkning: Speak`n forvrænger og bør dæmpes -20dB. Niveauet for musikken er perfekt -20 dB i forhold til dB0. - men dommerne var enige om, at det ikke skulle påvirke bedømmelsen.


 

Filmtitel: 3)       Et nyt liv                            

Samlet Point-tal  : 20
                                    
                                           

Samlet placering : delt 4
Det Positive: Rigtig flotte velvalgte faste motiver og perspektiver med kontinuitet, samt en god historie godt tilrettelagt, bringer denne film tæt ved vinderne.

Det Negative: Den kraftigt overstyrede speak og musik trækker desværre denne flotte film væk fra de gode placeringer.

Det Konstruktive: Denne film har kostet timers arbejde både ved kameraet og ved klippebordet.

evt. bemærkning: Der er en snerrende støj i mikrofonen ved speak, som skyldes den kraftige forstærkning ved speak. Her var lyden så overstyret, at det har påvirket bedømmelsen.

Filmtitel: 4)      Havnen                             

Samlet Point-tal  : 9
                                    
                                    

Samlet placering : delt 20
Det Positive: En rigtig god ide og mange flotte optagelser, der flyder rimelig jævnt.

Det Negative: Usikre pan og zoom, urolige klip uden kontinuitet. Det lykkes ikke at fortælle historien i tråd med teksten i sangen, hvis det var meningen.Det Konstruktive: Ideen er rigtig god, men havde været bedre med samme melodi uden tekst, men med ledsagende speak. 
evt. bemærkning: Lyden bør hæves 10dB. Filmtitel: 5)  En SandFærdig Julehistorie                     

Samlet Point-tal  : 16
                                        
                                    

Samlet placering : delt 9
Det Positive: Rigtig god indledning og billedkontinuitet, samt nær og helheds billeder, lydniveau perfekt og flotte ind og ud fad gør lydbilledet flydende og behagelig. Historien fortælles detaljeret i et roligt let forståeligt tempo. Mange gode nærbilleder, blandet med helhedsbilleder, understreger historien.
Det Negative: Et par hårde klip, unødige zoom og lidt langsom fortalt med spring i historien, samt et par nærbilleder, hvor personen klippes ved halsen, bringer denne, meget flotte film lidt langt væk fra en vinderplads.
Det Konstruktive: En rigtig god ide, vi har set mange film med flotte sand skulpturer, men aldrig historien bag. Lidt færre ensartede scener/klip og interview`s  med kunstnerne, havde hævet denne films point.evt. bemærkning: Lyden var perfekt og højner helhedsindtrykket.Filmtitel: 6)  Besøg hos Fam. Eberharter i Stumm            

Samlet Point-tal  : 9
                                    
                                    

Samlet placering : delt 20Det Positive: Flot indledning og velvalgt musik, samt ledsagende behagelig speak. 

Det Negative: Alt for mange still`s. Klippede hoveder af personer. Kameraet tilter og generelt for lav motiv placering. Historien springer lidt og speak`n forklarer ofte, hvad vi ser på filmen.
Det Konstruktive: En god ide og den ledsagende speak.

evt. bemærkning: Lydniveauet burde dæmpes -5dB, - men dommerne var enige om, at det ikke skulle påvirke bedømmelsen.
Filmtitel: 7)  Gøtakanalen                        

Samlet Point-tal  :  17
                                    
                                    

Samlet placering : 8
Det Positive: En rigtig flot indledning oplysende still`s, Behagelig ledsagende speak og god research. God billedkontinuitet, hvor det tydeligt ses, at vi er på et skib.

Det Negative: Ikke velvalgt musik.  Måske lidt for detaljeret research.  "overspring" og spring i historien, samt enkelte motiver ude af sammenhæng gør, at sejlretningen og landskabet er svært at følge.

Det Konstruktive: Flot indledning med information og behagelig ledsagende speak.evt. bemærkning: Lydniveauet er perfekt og behagelig. - men dommerne var enige om, at det ikke skulle påvirke bedømmelsen.Filmtitel: 8)   Videoportræt                         

Samlet Point-tal  : 11
                                    
                                    

Samlet placering : delt 16Det Positive: Flot indledning og enkelte velkomponerede nær og helheds billeder og fin klipperytme.
God ledsagende speak med personlighed.
Det Negative: Lyden meget dynamisk og på steder kraftigt overstyret med rumlende støj. Manglende afslutning. Motiv placering og kontinuiteten dårlig. Dramaturgien mangler.
Det Konstruktive: En god ide og spændende historie.
evt. bemærkning: Lyden er kraftig dynamisk. Høje niveauer overstyrer kraftigt og laveste niveauer høres ikke. - Det går ud over filmoplevelse, og dommerne har ladet det tælle lidt ned.Filmtitel: 9)   MC Ringe Sø på tur                        

Samlet Point-tal  : 7
                                    
                                        

Samlet placering : delt 23
Det Positive: En rigtig flot indledning, der gav os store forventninger.
Søde fugle, papegøjer, katte og hyggeligt kaffebord.
Det Negative: Historien tabes og dramaturgien svigter umiddelbart efter indledningen.
 
Det Konstruktive: Der er noget at arbejde på, hvis det skal blive den film, vi forventede.
Urolige og væltede scener, samt for lange klip tæller i øvrigt meget ned.
evt. bemærkning: Lyden er lidt overstyre ca. 5dB, men dommerne var enige om, at det ikke skulle påvirke bedømmelsen.

Filmtitel:  10)    Blå klovn                      

Samlet Point-tal  : 25
                                    
                                    

Samlet placering : 1  GULD+DIPLOM
Det Positive:  Indledning, motivplacering, kontinuitet, lyd niveau, klipperytme, hvidbalance og belysning under vanskelige forhold med håndholdt kamera.
Mange lækre og spændende vinkler tages i anvendelse og det lykkes hver gang.
Filmens dramaturgi leder os nænsomt gennem et ømt kapitel i vores liv, og efterlader os med tårer i øjnene, men glæder os over, at nogen kan lave så flot en film.Det Negative: Intet negativ.Det Konstruktive: Der er så meget, men vi vil fremhæve det håndholdte kamera, de perfekte vinkler, dramaturgien og at turde gå så tæt på.

evt. bemærkning: Selv om dommerne alle tre var dybt berørt af filmens emne, har det på ingen måde påvirket resultatet. Vi er alle tre erfarne videoamatører, men når aldrig denne producents niveau. - Rigtig hjertelig tillykke!
Filmtitel: 11)     Morgenstund ved Grand Canyon                                                

Samlet Point-tal  : 10
                                    
                                    

Samlet placering : 19Det Positive:  Rigtig flot indledning og velvalgt musik. Belysning, skygger, farver og forskellige morgen aktiviteter understreger, sammen med de flotte optagelser fra spændende vinkler, stemningen og filmens titel giver pludselig en fornuftig mening.

Det Negative: Lidt generende vindstøj og lidt svingende billedplacering med dårlig kontinuitet til følge. Vi savnede en ledsagende speak og en lidt bedre fastlagt dramaturgi.Det Konstruktive: På en poetisk måde at indfange morgenstemning på dette berømte og smukke sted.evt. bemærkning: Lydniveauet er korrekt justeret med en smule vindstøj. Da niveauet er korrekt justeret, og musikken, sammen med reallyden er et væsentlig led i stemningen, får denne film et plus for god lyd.

Filmtitel: 12)  Dronedag 2016                                  

Samlet Point-tal  : 7
                                    
                                    

Samlet placering : delt 23
Det Positive: God indledning og enkelte gode optagelser.Det Negative: Musikken ikke velvalgt, lyden lettere overstyret, tung og monoton.
Filmen er nok mere for de deltagendes fornøjelse, da vi har meget svært ved at finde en handling eller et formål.

Det Konstruktive: De mange løse ender, efterlader os lige så uvidende, som da vi begyndte, og vi kan ikke finde noget konstruktivt.
 
Filmtitel: 13)  Vejle                                     

Samlet Point-tal  : 24
                                    
                                    

Samlet placering : 2 - SØLVDet Positive: En meget smuk indledning og behagelig informativ speak, samt velvalgt musik. God dramaturgi og flot billedkontinuitet sammensat med vekslende drone og landbaseret kamera, der får historien til at flyde målrettet. Pan og zoom sker målrettet med klart formål uden at vakle. En rigtig god research lægger yderligere point til.


Det Negative: Nogle ganske få skønhedsfejl kan ikke tælle ret meget ned på denne flotte film.Det Konstruktive: Den vellykkede sammenblanding af drone og landbaseret kamera, samt hele ideen og en kæmpe research, samt mange timer både med planlægning, optagelser og ikke mindst en flot redigering.
Rigtig hjertelig tillykke!evt. bemærkning: Dommerne har ikke ladet sig overvælde af drone teknologi, men udelukkende vurderet, at producenten har vist evne til at lave en god film og til at kombinere samspillet mellem 2 eller flere kameraer.

Filmtitel: 14)  Når de store drenge leger                                                          

Samlet Point-tal  : 12
                                    
                                    

Samlet placering : 15Det Positive: Filmen lever helt op til dens titel. Flot indledning. Enkelte flotte og velkomponerede scener med vekslende nær, hel og halv total. Det Negative:  Indgangsbilledet står for længe og skaber en forventning om noget, som denne film ikke lever op til.
Det er svært at finde et formål og en historie i denne film, der kun kan være til glæde for de medvirkende. Det Konstruktive:  Ikke noget specielt.

Filmtitel: 15)    Sæsonafslutning                            
                                    

Samlet Point-tal  : 11
                                    
                                    

Samlet placering : delt 16Det Positive: Indledningen lægger op til filmens titel og et godt stykke ind i filmen følges et forventet handlingsforløb. Optagelser ned håndholdt kamera lykkes rimeligt.
Kamera lyden er rigtig flot.
Det Negative: Filmen s flotte handlingsforløb slutter brat uden at fuldføre en slutning og historien "halter"
Speak`n er lettere overstyret med "Pop" lyde i mikrofonen.
Det Konstruktive: Ideen og historien, men desværre tabes historien.evt. bemærkning: Sjovt at se, hvad der sker i en jysk klub.
Filmtitel: 16)    Droneflyvning                           

Samlet Point-tal  : 16
                                    
                                    

Samlet placering : delt 9Det Positive: Flot indledning og meget informativ film om droner. Flere flotte optagelser og en god research højner filmen kvalitet. Der er nogle få flotte nærbilleder.Det Negative: Indlednings speak skadet ved kraftig rensning eller støjundertrykkelse. Speak filmen igennem varierer meget i klangfarve og niveau. Indskuds billede af samme scene meget farvemættet i forhold til fuldskærm, der er stærkt overbelyst.
Det Konstruktive: God ide, at informere om, at der med det dyre legetøj følger ansvar.
Det konstruktive i at lave instruktions filmen svigter dog på billedsiden.Filmtitel: 17)    Skoven ved vandmøllen                                                         

Samlet Point-tal  :  20
                                    
                                    

Samlet placering : delt 4Det Positive: Rigtig flot indledning, Behagelig speak der poetisk og oplysende følger filmen. Velkomponerede billeder af den smukke natur flyder kontinuert og fryder øjet. Der er en rolig klipperytme i takt med musikken og stemning. Speak og musik flot afstemt.Det Negative: Der er nogle hårde klip, der bryder den flotte rytme, og et enkelt - for tidligt musik fad-ind, Men det er små skønhedsfejl, der slet ikke skæmmer denne flotte film, Måske nogle super total nærbilleder ville trække i positiv retningDet Konstruktive: Det tyder på delvis eller helt håndholdt, og det kræver en rolig hånd,
at optage de scener


evt.

Filmtitel: 18)    Svend Erik                         

Samlet Point-tal  : 18
                                    
                                    

Samlet placering : 7
Det Positive: God indledning. Der er mange rolige og flotte optagelser og en sjov dramaturgi og en rigtig flot afslutning. Det håndholdte kamera lykkes rimeligt.Det Negative: Der kunne godt kortes og klippes betydelig samt være flere nærbilleder.
Dramaturgien halter lidt undervejs og historien er svær at følge.Det Konstruktive: En rigtig god ide, men en bedre drejebog med et fastlagt handlingsforløb ville være konstruktivt.
Filmtitel: 19)  Horsens Havn. Krankørsel.                

Samlet Point-tal  : 19
                                    
                                    

Samlet placering : 6
Det Positive: Flot og personlig indledning. Spændende vinkler og helheds motiver, der glider kontinuerligt og ledsages af en personlig og instruktiv speak. Rigtig god dramaturgi og fin balance mellem reallyd og speak.
Det Negative:  Lettere overstyret speak med generende "Pop" lyde.. Et par hårde og et par urolige klip bryder kontinuiteten.  Flere nærbilleder havde øget point tallet.

Det Konstruktive:  En rigtig god ide at lave en film om sin arbejdsplads, og det lykkes faktisk rigtig godt.

evt. bemærkning: Dommerne har valgt at se bort fra den lettere overstyring, men givet et par minus point for "Pop" lydene.

Filmtitel: 20)   Drama på Bispetorv                        

Samlet Point-tal  : 11
                                    
                                    

Samlet placering : delt 16

Det Positive: En flot dramatisk indledning og en efterfølgende let forståelig dramaturgi. Ledsagende informativ speak, kombineret med gade interview.Det Negative: Personer går foran kameraet. Speak`n mangler lidt bas. Den ekstra bemærkning efter en flot afslutning, virker malplaceret. For lav kamerahøjde ved interview.  Tilt og vinkelret panorering i samme klip.
Det Konstruktive: En rigtig flot og dramatisk indledning. Speak mikrofonen bør have lidt mere dybde og på niveau med kamera lyden er flot.evt. bemærkning: Dommerne har valgt at se bort fra lettere overstyret reallyd.


Filmtitel: 21)   Vægter i Fåborg                                

Samlet Point-tal  : 9
                                    
                                    

Samlet placering : delt 20Det Positive: Skarpe optagelser af en sjov episode, grebet ud af en større sammenhæng.
Flere rigtig flotte og velplacerede motiver.Det Negative: Lyden kraftigt overstyret og ofte ikke synkron. Hårde klip giver hop i billedet. Motivplaceringen halter ofte. Det Konstruktive: De mange hårde klip, burde dækkes med f.eks. klip af publikum, eller indskudsbilledet som fuldt billede. Lyd fra gade plan brug AG-kontrol.
Ved hårde klip, bør der klippes i lydspor samtidig for at bevare lyd og billede synkront.evt. bemærkning: Dommerne har valgt at givet minus point på lyden, da den er markant forvrænget af overstyring og flere steder usynkron.


Filmtitel: 22)  Enslev Mose. En dag i udgravningerne.   

Samlet Point-tal  : 16
                                    
                                    

Samlet placering : delt 9Det Positive: Sjov og opfindsom indledning. Behagelig og forståelig lyd. Informative indslag. God billedplacering og kontinuitet, både i lyd og billede.  Flot afslutning.Det Negative: Den ellers sjove og flotte indledning taber ved at være for lang. Manglede nær og super nær billeder. Slowmotion optagelser med ryk og lidt generende vindstøj.Det Konstruktive: Indledningen burde klippes ved avisen. Brugen af slowmotion ser vi ingen grund til. Nogle flere informative nær og super nær dæk billeder i normal hastighed havde bragt denne film langt højere op i point.Filmtitel:  23    Drager over Århus                     

Samlet Point-tal  : 16
                                    
                                    

Samlet placering : delt 9Det Positive: Rigtig flot indledning. Flere gode motiv placeringer. 
Sjov og underholdende speak med fornuftige pauser. Dramaturgien følger et åbent og afslappet tempo i et mønster. Velvalgt musik og musik niveau.Det Negative: Overstyret speak og for høj diskant. Lidt svært at holde motivet. 
Afslutningen lidt lang og brat afsluttet musik.Det Konstruktive: En god ide, men lidt bedre motiv placering og lidt færre rystede klip.
Brug f.eks. stativ. Selv om opgaven er svær.

evt. bemærkning: Speak`n er hørbart forvrænget af overstyring. Dommerne har valgt at give minus point, da det påvirker helhedsindtrykket.

Filmtitel: 24)   Guldbæk Vingård                           

Samlet Point-tal  : 23
                                    
                                    

Samlet placering : 3 . BronzeDet Positive: Rigtig flot indledning og dramaturgien forsætter filmen igennem. Med informativ blanding af speak`s og interiew`s, der krydret med flotte optagelser i et kontinuert forløb fryder øjet. De mange nærbilleder passer perfekt ind i den informative fortælling. Lyden er trods vanskelige forhold rigtig god.Det Negative: Der er så lidt negativt, men i kampen om 2 pladsen, må vi trække ned på, ganske lidt vindstøj og ganske få hårde klip, samt lidt små skønhedsfejl.   
Det Konstruktive: Den optagede lyd er med AGC og perfekt tilpasset dB0, uden at forvrænge eller svinge i baggrundsstøj. Godt klaret!
evt. bemærkning: Rigtig hjertelig tillykke!

gennemsigtig

gennemsigtig

gennemsigtig

gennemsigtig

gennemsigtig

gennemsigtig

gennemsigtig

gennemsigtig

gennemsigtig

gennemsigtig

gennemsigtig

gennemsigtig

gennemsigtig

gennemsigtig

gennemsigtig

gennemsigtig

gennemsigtig